PRIVACYVERKLARING VOOR DE WEBSITE VAN DE PLAKA GROUP FRANKRIJK

Welkom op de website van PLAKA (de ‘site’). PLAKA - PLAKA GROUP FRANKRIJK, waarvan het hoofdkantoor zich bevindt op 6 rue de Cabanis – 31240 L’UNION (Frankrijk), en Plakabéton, waarvan het hoofdkantoor zich bevindt aan de Industrielaan 2 – 1740 Ternat (België), hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De privacyverklaring heeft als doel u te informeren over de gegevens die wij over u verzamelen en de manier waarop wij deze gebruiken. Omdat wij de privacyverklaring zo nu en dan bijwerken, raden wij u aan deze regelmatig te raadplegen. Door onze site te raadplegen en de ter beschikking gestelde online tools te gebruiken accepteert u de voorwaarden in deze privacyverklaring zoals deze hierna worden toegelicht en beschreven. Als u deze voorwaarden niet wilt accepteren, verzoeken we u de site niet te gebruiken.

Verzameling en gebruik van uw gegevens

Afhankelijk van uw gebruik van de site, kunnen wij verschillende soorten gegevens over u verzamelen en opslaan. We verzamelen persoonsgegevens via de huidige site (of wanneer u per e-mail rechtstreeks contact met ons opneemt).

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt om de dossiers van (potentiële) klanten te beheren

De verzamelde gegevens betreffen uw naam, uw e-mailadres en het bericht dat u ons toestuurt wanneer u deze gegevens aan ons doorgeeft om informatie over sommige van onze producten en diensten te verkrijgen. De verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens dient om de dossiers van (potentiële) klanten te beheren. Dit doen we met name voor volgende activiteiten:

  • Klantbeheeractiviteiten;
  • Acquisitieactiviteiten;
  • Bijhouden van bedrijfsstatistieken;
  • Het bijhouden, lokaliseren of uitwisselen van dossiers van klanten en potentiële klanten.

Wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt, wordt de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op het legitieme belang dat wij hebben om te kunnen reageren op personen die contact met ons opnemen.

Als u een privépersoon bent, worden het gebruik, afstaan en eventueel uitwisselen van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden gebaseerd op uw vrije, geïnformeerde en uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming kosteloos intrekken door te mailen naar contactdp.plaka.fr@leviat.com

Als u een professional bent, worden het gebruik, afstaan en eventueel uitwisselen van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden gebaseerd op het legitieme belang dat wij hebben om marketingactiviteiten tussen professionele spelers in werking te stellen.

Verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven aan gemachtigde personen van PLAKA GROUP FRANKRIJK en Plakabeton. Dit zijn personen die vanwege hun functie of missie gerechtigd zijn uw gegevens in te zien om uw relatie vat PLAKA GROUP FRANKRIJK en Plakabeton te beheren.

Duur gegevensbehoud

Uw persoonsgegevens worden bewaard tijdens de duur van uw relatie met PLAKA GROUP FRANKRIJK en Plakabeton. Conform de geldende verordeningen worden uw gegevens bewaard gedurende maximaal drie jaar gerekend vanaf het laatste contact tussen u en PLAKA GROUP FRANKRIJK of Plakabeton. Daarna worden uw gegevens gewist of gearchiveerd, conform de geldende wettelijke voorschriften.

2 Persoonsgegevens verwerkt in het kader van een sollicitatie

De verzamelde gegevens betreffen uw naam, uw e-mailadres, het bericht en de sollicitatie (cv, motivatiebrief) die u ons toezendt wanneer u op onze site solliciteert. De verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens vinden dan plaats in het kader van de rekrutering.

Duur gegevensbehoud

Conform de geldende verordeningen worden de gegevens bewaard gedurende maximaal twee jaar gerekend vanaf het laatste contact met een sollicitant. Daarna worden uw gegevens gewist of gearchiveerd, conform de geldende wettelijke voorschriften.

3 Persoonsgegevens over computerverbindingen

We verzamelen ook gegevens over de browser op uw computer, met inbegrip van het IP-adres van de computer en de geografische locatie van een persoon, het type browser, het besturingssysteem en de webpagina’s die u bezoekt. Als u onze site bezoekt vanaf een mobiele telefoon of ander apparaat, kunnen we de unieke id van dit apparaat verzamelen. Aan de hand van deze informatie kunnen we relevante inhoud en diensten op de juiste manier weergeven en vormgeven voor dit apparaat.

Duur gegevensbehoud

Deze gegevens worden gedurende maximaal zes maanden bewaard.

Bezoekers van de site

In het kader van uw bezoek aan onze site kunnen we anonieme gegevens verzamelen over uw locatie en de manier waarop u onze site gebruikt. We gebruiken deze gegevens om de werking en gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en om het verkeer op de site te kunnen volgen.

Online tools

Als u onze online tools gebruikt, kunnen we anonieme gegevens verzamelen over uw locatie en de manier waarop u onze site gebruikt. We gebruiken deze gegevens om de werking en gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en om de gebruiksfrequentie van deze online tools te kunnen volgen. We verzamelen gegevens over de browser op uw computer, met inbegrip van het IP-adres van de computer en de locatie van een persoon, het type browser en het besturingssysteem. Als u onze online tools gebruikt vanaf een mobiele telefoon of ander apparaat, kunnen we de unieke id van dit apparaat verzamelen. Met deze informatie kunnen we relevante inhoud en diensten op de juiste manier weergeven en vormgeven voor dit apparaat.

Delen van gegevens

We kunnen uw gegevens delen met andere vestigingen van de groep om u de door u gewenste informatie en diensten te kunnen leveren, onze diensten te verbeteren en deze vestigingen de gelegenheid te geven om voor marketingdoelen contact met u op te nemen.

Als u een privépersoon bent, geven wij deze gegevens alleen door als u hiermee vrij, geïnformeerd en uitdrukkelijk hebt ingestemd.

Als u een professional bent, kunt u het delen van deze gegevens weigeren.

We delen uw gegevens zonder uw toestemming alleen met derden als dit een legitiem belang dient of om een wettelijke verplichting na te komen.

Beveiliging

Wij streven ernaar de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. We nemen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om verlies, wijziging en niet-geautoriseerde toegang van of tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Verzoeken aangaande uw persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten

Op grond van de verordening voor de bescherming van gegevens hebt u de volgende rechten:

Recht op toegang: u kunt om een kopie vragen van uw persoonlijke gegevens zoals deze door het bedrijf zijn verwerkt;

Recht op correctie: als u denkt dat uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht te verzoeken deze te corrigeren, bij te werken of te wijzigen;

Recht op verwijdering: onder bepaalde voorwaarden kunt u verzoeken uw betreffende gegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer u denkt dat uw persoonlijke gegevens niet langer vereist zijn;

Recht van verzet: u kunt u tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens verzetten om redenen die verband houden met uw specifieke situatie;

Recht op beperking van verwerking: u kunt verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken (i) als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwist, (ii) als de verwerking ongeoorloofd is maar u zich tegen verwijdering ervan verzet, (iii) als u denkt dat het bedrijf uw persoonlijke gegevens niet meer nodig heeft maar deze nog wel vereist zijn voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van uw rechten voor de rechter of (iv) als u zich verzet tegen de verwerking ervan, tijdens de verwerkingsperiode van uw bezwaarverzoek;

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt verzoeken om toezending van uw persoonlijke gegevens in een gestructureerde, gebruikelijke en machinaal leesbare indeling, met name om deze te kunnen doorgeven aan een andere, voor verwerking verantwoordelijke wanneer (i) de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of vereist is voor de uitvoering van het contract en (ii) de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde processen;

Recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken: wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór intrekking van uw toestemming; en

Recht om post-mortemrichtlijnen te geven: u hebt het recht om richtlijnen voor behoud, verwijdering en communicatie van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden te geven.

Als u een van de hiervoor uiteengezette rechten wilt uitoefenen of als u een vraag hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u op het volgende e-mailadres contact met ons opnemen:  contactdp.plaka.fr@leviat.com. Wij informeren u ook dat u zo nodig een claim kunt indienen bij de Franse nationale commissie voor informatica en vrijheden (Commission nationale de l'informatique et des libertés).

Informatie over cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op uw computer wordt opgeslagen. Cookies dienen om gegevens over uw bezoek aan websites te verzamelen en u een gepersonaliseerde service te kunnen bieden. Cookies worden beheerd door de browser op uw computer (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome ...).

U kunt uw cookievoorkeuren wijzigen in de instellingen van uw browser. Denk er echter aan dat bepaalde functies van de site dan mogelijk niet beschikbaar zijn of minder efficiënt werken.

PLAKA GROUP FRANKRIJK en Plakabeton identificeren bezoekers niet persoonlijk en gebruiken cookies niet om contact met u op te nemen. PLAKA GROUP FRANKRIJK en Plakabeton respecteren uw privéleven te allen tijde.

Welke cookies worden er op de site gebruikt?

De site gebruikt de tool Google Analytics om anonieme statistische gegevens over het gebruik van de site door bezoekers te verzamelen (bijvoorbeeld bezochte pagina’s, aantal bezoekers, gebruikte browsers, ...). Wanneer u onze site bezoekt, wordt er een cookie van Google Analytics op uw computer geplaatst.

Cookies accepteren of weigeren

U kunt cookies aan de hand van de volgende instructies uitschakelen:

Aarzel niet om op de hiervoor aangegeven manier contact met ons op te nemen als u vragen hebt of bezorgd bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Deactiveer / Reactiveer cookies via onze cookies module

Via de Axeptio module links onderaan het scherm kan je de cookies beheren die je al dan niet wenst te aanvaarden.

Volg ons

    U wilt contact opnemen